Att fotografera kakel är en intressant utmaning man då och då ställs inför som fotograf. Är det ”vanligt kakel” så är det inte så komplicerat, det handlar mest om att sätta en bra ljus och sedan vara väldigt noggrann med färgerna när man fotograferar och sedan bildbehandlar. Målet för bilderna är ju att kunden som vill köpa kakel inte skall drabbas av någon överraskning när kaklet är beställt och levererat. Det man ser på hemsida skall stämma med hur man upplever kaklet i normalt ljus hemma.

Men så finns det typer av kakel som är mer komplicerade. De har en gnistrande yta, med närmast metalliskt utseende. Ett utseende som växlar enormt beroende på i vilket ljus och i vilken vinkel man betraktar kakelplattan. Hur gör man då?

I en sådan situation är A&O att man har en bra kommunikation med kunden, och förklarar utmaningarna. Sedan får man enas om hur man väljer att gå tillväga. Kanske är enda möjligheten att fota ur flera vinklar, så att den som tänkt köpa slutprodukten förstår alla aspekter av produkten.

Fotografering av kakelplattor


Fotografering av kakelplattor

Fotografering av kakelplattor