Samtal med Susanne Göransson på Personalutvecklarna

Hej Susanne,

vi är ju med i samma affärsnätverk och jag vill börja dela med mig av korta inblickar i vad alla i nätverket sysslar med här på min blogg.

Stig: Skulle du vilja berätta lite mer om ditt arbete som chefscoach?

Susanne: – Visst. Jag arbetar bl.a. med att coacha chefer och ledare i personlig utveckling. Vi djupdyker i det inre ledarskapet vilket kommer ge positivt uttryck i det yttre ledarskapet så småningom.

Stig: Vilken typ av chefer kommer vanligtvis till dig på coachning?

Susanne: – Just nu coachar jag mest chefer som har svårt att hantera konflikter och stress. Men jag välkomnar såklart alla modiga chefer som vågar titta på sig själva.

Hur coachar du en stressad chef?

När det gäller stressproblematik så är fördelen med coachningen att jag kan kroppen väldigt bra och kan förklara de fysiska och emotionella symtom som kan uppkomma vid långvarig stress, samt ge bra strategier för återhämtning och förändring. En chef bör vara en bra förebild för en bra arbetsmiljö och jag vet att en medveten och balanserad chef med koll på återhämtning, kommer att sprida de ringarna på arbetsplatsen också.

Likaså gäller att hantera konflikter. Jag coachar ganska djupt där. En konfliktundvikande ledare bär ofta på egna inre konflikter som oftast kommer från tidigare fattade beslut i barndomen. Ett beslut kan vara ”Jag måste sätta mina egna behov åt sidan för att tillgodose andras behov”, eller ”Jag måste vara snäll och inte bli arg för annars blir jag utesluten”. Många sådana här beslut gör att vi skapar ”Lagar” för våra liv. Lagar som vi måste ha rätt i. Och för att få rätt i lagarna så spelar vi psykologiska spel, där vi projicerar, kritiserar och skuldbelägger oss själva och varandra.

Dessa spel sker omedvetet och såklart är det inget vi vill egentligen. Min intention med coachningssessionerna är att medvetandegöra dessa spel, lagar och mönster och vägleda chefer att nå en djupare och mer varaktig förändring på flera nivåer.

Har du någon metod förutom coachningen som du använder dig utav?

Susanne: – Med över 4500 coachning-samtal och 30 000 övriga kropps- och energisessioner i ryggen, så har jag skapat min ”egen metod” som känns bra för mig. Jag använder mig bl.a. av NLP, Mental träning, KBT, NVC, Nonviolent Communication, MI och lite annat. NVC är ett förhållningssätt och en stor del av coachningen då den fokuserar på känslor och behov och att skapa kontakt och dialog i respekt till varandras olikheter.

Vad är din vision?

Susanne: Ja men det är att bidra med transformation, energi och utveckling hos individer och grupper så att de kan nå en djupare och varaktig förändring på fysisk emotionell och andlig nivå.

-Vad ser du fram emot i den närmaste framtiden?

Tre saker:
* Att hålla i kurs i personlig utveckling och kommunikation
* Inspirationsföreläsningar. Baserade på NVC och stresshantering
* Att coacha chefer

Om vi försöker sammanfatta det som du tycker är viktigast i ditt
arbete med chefer, hur skulle det bli?

”Att medvetandegöra chefer att inse vikten av att göra det inre personliga arbetet, så att de blir helt autentiska i sitt ledarskap.”

Låter ju verkligen fint! Vill tacka dig för att du tog dig för det här samtalet, och jag hoppas läsarna fått med sig några viktiga saker att gå vidare med.
Om någon vill få kontakt med dig, hur sker det bäst?

Susanne: – Då kan man kika här: Susanne – Personalutvecklarna

Tack!


Affärsnätverket vi är med i heter BNI Ensemble och du kan läsa mer om det här: BNI Ensemble