Deltagare på SACDs konferens fotograferas
Fotograf Göteborg - Stig Albansson
»
Eventfoto

Deltagare på SACDs konferens fotograferas

Röda mattan är utlagd och delegaterna erbjuds att ta mingelbilder innan middagen som är förlagd till konstmuseet i Göteborg. SACD 2016.

Location: Konstmuseet, Göteborg.

Copyright © 2018 Fotograf Göteborg Stig Albansson, Torsgatan 3A, 411 04 Göteborg, Sweden