Gruppbild från ovan vid Kuggen på Lindholmen Göteborg
Fotograf Göteborg - Stig Albansson