Personligt porträtt av kvinna, fotograferat i dagsljus
Fotograf Göteborg - Stig Albansson