Fotograf Stig Albansson
The Pacific Ocean outside of San Francisco
View of San Francisco and beyond from Mt Tamalpais.
View towards San Francisco - Hills and more
Shoving something on Mt. Tamalpais
The road down from Mt. Tamalpais onwards to Novato
Trees at Anubhuti retreat center in Novato
Tree and former tree, now a pole.
Entrance to the Zen Garden House in Berkeley
Humming Bird at John´s place
Buddha Statue at Rudramandir in Berkeley
The outdoor shower at the Zen Garden House in Berkeley
Profile of a Buddha Statue in bronze at Rudramandir. CA
Waiting for the event to start at Rudramandir, Berkeley
Detail on a door at Rudramandir in Berkeley
Yellow Towel, Green Wall.
Bamboo in the garden of the Zen Garden House
Buddha statue in the tranquil garden of the Zen House
Prayer flags outside Nyingma Institute in Berkeley, CA
Lotus leaves in the pond at Nyingma Institutes garden
Rain on the deck
In the garden among trees
Rain on the porch
Bamboo plants in metal pots in the garden
Hands and lights
Flowers at Rudramandir
Street view in Berkeley
Home »
Projekt »
California Connection

California Connection

Did spend over 3 weeks early 2016 photographing the Three Week Experience. It was organized by a small group of people for a series of events that Stephen Busby was holding. It incorporated family constellations, readings, a systemic trainings, a men's group, and a retreat. We lived and worked from a rented Airbnb house in Berkeley called The Zen Garden House. And for larger events did we use places like Rudramandir and similar.

It was also an opportunity for me to reconnect to the Nyingma organizations I had been at in 1996/97. Places like Nyingma Institute in Berkeley and Ratna Ling with Dharma Publishing, a few hours drive north of San Francisco.Bilder från en vistelse i Kalifornien februari-mars 2016. Jag deltog i något vi kallade Three Week Experience, initierat av Stephen Busby från Findhorn i Skottland. En liten grupp hade tagit på sig att arrangera alla event som pågick i stort sett varje dag dessa tre veckor. De var från Tyskland, Canada, och från olika delar av USA. Jag blev relativt sent tillfrågad om jag ville vara med som fotograf för att skildra det som hände. Med människorna och under sessionerna.

Stephen arbetar med familjekonstellationer, systemiskt arbete, och med readings där han inte ställer upp konstellationer. Ett annat viktigt begrepp han använder är Higher Consciousness, att utforska vad som händer när vi lyssnar in och tar del av de frekvenser som finns tillgängliga men inte så ofta uppmärksammas. Den delen

Du kan läsa mer om Stephens arbete på hans hemsida, och se ett bildspel med några porträtt på personer som just har deltagit i en konstellation.

Copyright © 2024 Fotograf Göteborg Stig Albansson, Torsgatan 3A, 411 04 Göteborg, Sweden